การบริการ
ของเรา
เพื่อช่วยเหลือใน
การศึกษาต่อนิวซีแลนด์
Eduzania เป็นเอเจนซี่ที่มีความชำนาญโดยเฉพาะการศึกษาต่อในประเทศนิวซีแลนด์ สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบการศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์ ขั้นตอนการศึกษาต่อทั้งการเรียนภาษาอังกฤษระยะสั้น ระดับมัธยมศึกษา จนถึงระดับปริญญาเอก
5 ขั้นตอน
สำหรับการศึกษาใน
ประเทศนิวซีแลนด์