สภาพภูมิศาสตร์ และภูมิอากาศ
ของ
ประเทศนิวซีแลนด์
สภาพภูมิศาสตร์
ประเทศนิวซีแลนด์ ดินแดนกีวีแห่งนี้ ตั้งอยู่ห่างจากประเทศออสเตรเลียไปทางทิศตะวันออกประมาณ 2,200 กม. มีเกาะที่สำคัญๆ คือ เกาะเหนือ (115,000 ตร.กม.) เกาะใต้ (151,000 ตร.กม.) และเกาะสจ๊วต (เกาะเล็กๆ ทางใต้สุดของประเทศที่มีพื้นที่เพียง 1,746 ตร.กม.) ระยะทางจากตอนเหนือสุดของเกาะเหนือ ถึงตอนใต้สุดของเกาะใต้ยาวประมาณ 1,600 กม.

ขนาดของประเทศนิวซีแลนด์นั้นมีพื้นที่รวมเพียงประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศไทยเท่านั้น แต่กลับพบว่าทั้งประเทศมีประชากรโดยรวมเพียงประมาณ 4.55 ล้านคน หรือน้อยกว่าประเทศไทยถึงกว่า 16 เท่า โดยประชากรกว่า 70% อาศัยอยู่ในเมืองหลักๆ ของประเทศเพียงไม่กี่เมือง (Auckland, Hamilton, Wellington ในเกาะเหนือ และ Christchurch, Dunedin ในเกาะใต้)


สภาพภูมิประเทศ ประกอบด้วยเทือกเขาสูงตอนกลางของประเทศในเกาะเหนือ และเทือกเขาสูง ทอดยาวจากทิศเหนือสู่ทิศใต้ในเกาะใต้ สภาพแวดล้อมดังกล่าวทำให้ประเทศนิวซีแลนด์มีทะเลสาบนับร้อยๆ แห่ง แม่น้ำมากมายหลายสาย และมีอุทยานแห่งชาติ (National Park) จำนวน 14 แห่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ และมีทางเดินป่านับพันๆ Track

ยอดเขาสูงที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์ (รวมถึงทั้งทวีปออสเตรเรีย) ได้แก่ Mt Cook (At 3,755 ม.) ตั้งอยู่ตอนกลางของเกาะใต้ ส่วนทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่ที่สุด คือ Lake Taupo (606 ตร.กม.) ในเกาะเหนือ
สภาพภูมิอากาศ
ประเทศนิวซีแลนด์ตั้งอยู่ในซีกโลกใต้ ฤดูกาลจะตรงกันข้ามกับประเทศไทย โดยภูมิอากาศของประเทศนิวซีแลนด์จะประกอบด้วย 4 ฤดู คือ

ฤดูหนาว เริ่มจากเดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม
ฤดูใบไม้ผลิ เริ่มจากเดือนกันยายน ถึง เดือนพฤศจิกายน
ฤดูร้อน เริ่มจากเดือนธันวาคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์
ฤดูใบไม้ร่วง เริ่มจากเดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม

อุณหภูมิโดยเฉลี่ยโดยทั่วไปเกาะเหนือจะอบอุ่นกว่าเกาะใต้ (เฉลี่ย 9-25 °C ใน Auckland เทียบกับ 2-22 °C ในChristchurch) และทางฝั่งตะวันตกจะมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปีสูงกว่าทางฝั่งตะวันออก